O.V.N.I

12 €
Col·lectiu Big Bouncers

DIVENDRES 21 D'ABRIL
A LES 20:30 h
Teatre Principal d’Olot


Durada: 50 minuts

O.V.N.I és una peça que qüestiona la funcionalitat i durabilitat dels objectes que ens envolten, explorant la relació entre objecte /cos / context i significat.
L’escriptura de la peça es desplega a mode de relació associativa entre cossos estranyats, objectes desubicats, relacions aparentment inútils alhora que revela noves connexions entre tots els elements de l’escena,  realitzant un viatge on es transforma constantment el significat d’allò que veiem.