2020

Sismògraf. Edició 2020

2019

Sismògraf. Edició 2019

2018

Sismògraf. Edició 2018

2017

Sismògraf. Edició 2017

2016

Sismògraf. Edició 2016

2015

Sismògraf. Edició 2015

Descarregar el programa

Veure recull de fotografies

Descarregar la memòria 2015

Descarregar llibre per a programadors 2015

2014

Sismògraf. Edició 2014

– Descarregar el programa

2013

Sismògraf. Edició 2013

2012

Sismògraf. Edició 2012

2011

Sismògraf. Edició 2011

2010

Sismògraf. Edició 2010