2018

Sismògraf. Edició 2018

2017

Sismògraf. Edició 2017

2016

Sismògraf. Edició 2016

2015

Sismògraf. Edició 2015

Descarregar el programa

Veure recull de fotografies

Descarregar la memòria 2015

Descarregar llibre per a programadors 2015

2014

Sismògraf. Edició 2014

– Descarregar el programa

2013

Sismògraf. Edició 2013

2012

Sismògraf. Edició 2012

2011

Sismògraf. Edició 2011

2010

Sismògraf. Edició 2010