Vora Riu

NEST
MARIE GYSELBRECHT
09.04.22 | 20:30 h
Pàrquing de l'Escola de Sant Roc
Programme
ROZÉO
GRATTE CIEL
09.04.22
Estadi d'atletisme
Programme
DE UNA EN UNA [versos sobre un tejado errante]
MÉTRICA BÁRBARA
09.04.22 | 18:30 h
Fonts de Sant Roc
Programme
BARK
ACTING FOR CLIMATE
From 07.04.22 to 09.04.22
Els Tossols
Programme