DOCUMENTS PER A PROFESSIONALS

Seminari urgència climàtica i cultura

Blanca de la Torre
Isabel Ferreira
Debat

PRO-365 SISMO

Memòria PRO365 SISMO 17-18
Memòria PRO365 SISMO 18-19

CAIXA D’EINES

Llibret per a programadors Sismògraf 2015
Llibret per a programadors Sismògraf 2016
Viquiprojecte Sismògraf (2017)
Mirades: Jordi Sora (2018)
Com ens posem en dansa? (2019)
Llibret per a programadors Sismògraf 2020