All-inclusive

Gratuït
Cia UnaiUna

DIUMENGE 28 D'ABRIL
A LES 12:00 h
Parc Nou


Durada: 15 minuts

Avui en dia ja no ens sorprenen gens les notícies protagonitzades per turistes que es dediquen a despullar-se als aeroports o saltar de balcó en balcó. La instauració d’un model turístic concret ha comportat l’aparició d’aquests espècimens (mal) anomenats guiris. La seva imatge està lligada a l’excés i la gresca, i sovint es converteix en blanc de bromes i crítiques. All-inclusive és una peça de dansa contemporània sobre el turisme, una mirada auto-reflexiva sobre allò que assumim quan ens toca adoptar el rol de turistes. O és que nosaltres no busquem també la desinhibició i el relax? O és que potser no volem escapar de la rutina? No van precisament d’això les vacances? Cometem errors que puguin ofendre als altres? I si sense voler-ho també ens convertim en guiris?