Compagnie Dyptik

 

Fundada el 2012 pels coreògrafs Souhail Marchiche i Mehdi Meghari, la Compagnie Dyptik de dansa i hip hop ha explorat el tema de la identitat en peces com En quête (2012) o Dyptik (2014). Posteriorment, amb peces com D-Construction (2016), Dans l’engrenage (2017) o Le cri (2018) s’han centrat sobretot en els tòpics de les revoltes. Dyptik explora la humanitat. La nostra història. Escrutant allò íntim. Allò visceral. L’entrellat de la condició humana. A més del seu treball creatiu, la Compagnie Dyptik està implicada en nombroses iniciatives culturals entre els quals, per exemple, el festival TRAX. Fortament compromesa amb les col·laboracions i l’intercanvi cultural, Dyptik també obre les portes del seu estudi a Saint-Etienne als artistes i al públic per convertir-lo en un espai de residència i activitat artística.