El Lago de los Cisnes (el pequeño)

Gratuït
Cia “Iker Gómez – Teatro Físico”

DIUMENGE 28 D'ABRIL
A LES 12:00 h
Parc Nou


Durada: 14 minuts

El Lago de los Cisnes (el pequeño) és un breu fragment coreogràfic dedicat a El llac dels Cignes, una mirada cap al ballet clàssic des de la dansa contemporània. Es tracta de cercar l’essència d’aquesta obra clàssica, d’observar la dualitat existent entre el cigne negre i el cigne blanc de l’obra original, tot i que des del context actual. Posar-se a jugar (coreogràficament parlant) amb El llac dels Cignes, sotmetre’l a noves premisses de dualitat: significat i sentit, vertader i fals, paraula i gest, identitat individual i identitat col·lectiva, bellesa objectiva i bellesa subjectiva…