Mawu

Gratuït
Aina Lanas

DISSABTE 27 D'ABRIL
A LES 17:00 h
Plaça Major

Mawu és un espectacle de dansa que posa en escena la femineïtat, la dona lliure i empoderada, el ritual del moviment i la recerca de la identitat a través de l’acció col·lectiva. Una proposta ballada a ritme de música tradicional i percussió. El títol de la peça fa al·lusió a la deïtat africana Mawu-Lisa, del Panteó Fon. Aquesta figura creadora està escindida en una part masculina (Lisa) i una part femenina (Mawu). Mawu és el lligam amb la terra, la fertilitat, l’aigua, la nit, la lluna i la cura de la natura.