A String Section

Gratuït
Reckless Sleepers

DIVENDRES 24 D'ABRIL
A LES 20:00 h
Passeig d’en Blay


Durada: 40 minuts

Cinc ballarines, cinc cadires, cinc xerracs i certes pautes internes.
Procurar destrossar les cadires. Convertir-les en objectes inútils. Estelles i serradures. Les contusions poden ser un fet habitual quan s’ocupa un espai reduït, una estructura inestable, com una illa a punt d’enfonsar-se. Però és que es tracta precisament d’això, d’enfonsar l’illa.
A String Section és un conjunt de regles, un conjunt de regles ben senzilles, amb una sèrie d’ingredients també força bàsics: cadires i serres, serradores i ballarines. Les possibilitats són infinites…