Anna Ventura Natsuki

 

Anna Ventura Natsuki (L’Universelle Illustrée) és coreògrafa, ballarina i pedagoga. Ha estat ballarina i intèrpret de la Companyia Ariadone Carlotta Ikeda. També és directora artística de la companyia L’Universelle Illustrée i dirigeix el Fons per a la Preservació de l’Obra de Carlotta Ikeda amb l’objectiu de promoure el patrimoni coreogràfic contemporani. Ha col·laborat amb els autors i directors de teatre Pascale Henry i Stéphane Vérité, amb el Centre Chorégraphique National de Caen i ha format part del grup de recerca de Susan Buirge a la Fondation Royaumont. Ha desenvolupat una important tasca pedagògica en centres com l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon, el Centre National des Arts du Cirque à Chalons i el Conservatoire National de Paris. L’elegància i la sofisticació, l’exigència formal, l’imaginari exacerbat o les propostes escèniques interdisciplinàries són alguns dels seus trets identitaris.