Colectivo Lamajara

Fundat el 2013, el Colectivo Lamajara és una organització d’artistes que comparteixen inquietuds pel que fa al llenguatge del cos i les seves possibilitats d’expressió. Està format per creadors emergents, ballarins i col·laboradors d’altres disciplines artístiques. La seva trajectòria està marcada pels vincles amb la natura i el paisatge, per la reflexió sobre el territori i la seva connexió amb la terra, la ciutat i els espais comuns. Han produït diversos espectacles i han circulat per l’àmbit nacional i internacional. Amb les seves propostes han rebut premis i distincions a certàmens com el de Madrid, Vila-Real en Dansa, TNT (GRUA) o Certamen Coreográfico de Burgos, entre d’altres. Al Sismògraf ja els hem pogut veure anteriorment amb espectacles com Labranza o Labranza Kids. El Colectivo Lamajara distribueix i produeix els seus projectes sota tres premisses: diversitat, compromís i sostenibilitat.