Fanzine #practicasdeloinvisible

La Súbita

DIVENDRES 23 D'ABRIL

Llançament online del Fanzine #practicasdeloinvisible


C
om a espai de trobada carnal i de pensament entorn d’allò invisible, #practicasdeloinvisible ens desperta la necessitat de parlar des del cos i fer matèria el rastre que s’hi acumula i que se’n desprèn. D’aquí neix aquest fanzine: una publicació que relata aquesta trobada a partir d’imatges i textos variats.