Frock

Gratuït
Stopgap Dance Company

DISSABTE 25 D'ABRIL
A LES 17:00 h
Plaça Major


Durada: 25 minuts

Sis ballarins cridaners ballen i col·lisionen al ritme del rock de la banda Hannah Miller & Oli Austin of Moulettes. Frock és una peculiar celebració de la individualitat i la diferència que pren com a punt de partida els records de la directora artística Lucy Bennett sobre l’Anglaterra dels anys 80, una societat que va començar a acusar certes divergències generacionals. Lucy Bennett s’ha volgut centrar en la manera com s’ha anat transformant l’elecció de l’auto-identitat al llarg de successives generacions, i ha volgut celebrar el punt on ens trobem actualment, amb una major autonomia a l’hora d’escollir qui es vol ser i a l’hora de reconèixer la diversitat.