Quim Bigas

{RUMIAR} és un projecte proposat per Quim Bigas i Anna Bohigas amb la col·laboració i complicitat del Teatre Principal d’Olot, Teatre Lloret Costa Brava, Teatre Monumental de Mataró i CAET de Terrassa.

Al llarg de quatre episodis repartits entre quatre municipis, {RUMIAR} cerca la trobada entre artesanies i formes de fer, entre discursos i accions, entre -post i -pre. Simultàniament, és també un treball en xarxa entre espais i maneres de contextualitzar i apropar-se a diferents estrats d’allò que en podríem dir públic.

El punt de partida i objectiu d’aquesta sèrie és el de generar espais reflexius i especulatius per a la mirada i pel cos. Espais que parteixen de l’articular-nos, del deixar fer… Tot obrint i defensant creuaments, sensibilitats i formes de fer.