Street Pantone

Gratuït
Promenade d’artiste

DISSABTE 25 D'ABRIL
A LES 12:00 h
Plaça d’Esteve Ferrer


Durada: 60 minuts

Un ballarí amb una tela de 30 metres de llarg per 2’40 d’ample ens incita a reviure els espais compartits de la ciutat, a dibuixar de nou les seves franges, a explorar-ne la naturalesa arquitectònica i sensitiva, a jugar amb les seves inèrcies.
Street Pantone és una intervenció urbana o rural, un teixit de dansa carregat de símbols, referències estètiques i anhels arquitectònics que convida als habitants i als cossos a reunir-se. Dinamitzat per l’intèrpret i coreògraf Gilles Viandier, Street Pantone esdevé un duet ben singular, el ballarí i la tela, interactuant amb el públic i amb l’àmbit públic, transformant la realitat i el paisatge, creant instal·lacions efímeres vinculades al context, la història i la identitat dels llocs.