Upper-Volum I

Gratuït
Cia Sebastián García Ferro

DIUMENGE 26 D'ABRIL
A LES 11:30 h
Parc Nou

Upper-Volum I és un projecte de dansa contemporània que reflexiona sobre la relació entre els humans i la verticalitat, entre el cos i la gravetat. Una classe d’aeròbic, tres performers femenines, un DJ… I la resta, intèrprets no professionals de totes edats i tota condició. Una peça participativa i oberta a tothom que vulgui assistir a aquesta classe, a tothom que vulgui fer la seva aportació a aquesta gran coreografia comunitària. Tothom pot ballar. Cossos en forma o cossos disposats. Fins i tot els cossos aparentment fràgils, flonjos, no gens entrenats. Cossos lents, cossos malalts, cossos tremolosos. O aquells que necessiten una cadira de rodes. Tothom pot.