28 de desembre de 2016

El Festival Sismògraf impulsa un taller per aprendre a cultivar un hort i plantar flors al ritme de la música. El col·lectiu Lamajara dirigeix Dispositivo LABranza, un projecte que combina la dansa professional i la dansa social. Utilitzant la comparativa entre pagès i artista volen trobar-ne les semblances. Busquen les transformacions que tenen lloc en els binomis pagès-camp i ballarí-cos, en el sentit que el pagès i ballarí modifiquen el camp i el cos i també tot l’entorn implicat.

Daniel Rosado i Reinaldo Ribero busquen homes i dones de totes les edats a qui els agradi la dansa i el moviment i que tinguin o hagin tingut relació amb les feines del camp. Els tallers es duran a terme tots els dimecres des del 25 de gener fins al mes d’abril, de 19 a 21 hores al Teatre Principal d’Olot. El preu per participar-hi és de 45 euros i cal inscriure’s a info@sismografolot.cat. Les places són limitades.

El col·lectiu Lamajara va guanyar el premi Sismògraf Olot de la primera edició dels premis Ddansa, lliurats a Vic amb motiu de la Capitalitat de la Cultura Catalana. A més, del 12 de març al 10 d’abril la companyia farà una estada a Faber, la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats de Catalunya a Olot. L’estada servirà perquè creadors i investigadors de disciplines relacionades amb el món de la dansa treballin i intercanviin idees i projectes.

Lamajara és una organització d’artistes que comparteixen una inquietud sobre el llenguatge del cos i les seves possibilitats d’expressió. Està format per creadors emergents, ballarins i col·laboradors d’altres disciplines artístiques. S’organitzen de manera cooperativa, fomentant el diàleg i el consens. L’objectiu principal és el suport a la lliure expressió artística