Pep Berga

Regidor de Cultura i president delegat de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot

Ricard Sargatal

Director de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot

Tena Busquets

Direcció artística

Susanna Alsina

Direcció executiva

Nino Costa

Direcció tècnica

Esther Forment

Educatius, públics i companyies

Margarida Troguet

Coordinació activitats professionals

Rosa Rebugent

Comunicació

Andreu Oliveras

Gestió de xarxes socials

Albert Grabulosa

Continguts

Manel Quintana

Imatge gràfica

Muntsa Bohigas

Administració

Helena Coma

Taquilla i administració

Carles Martí (Goku)

Cap elèctric

Hortènsia Mas (INGESAN-GRUP OHL)

Serveis de neteja
Equips tècnics
Equips tècnics
Tramoies i personal d’atenció al públic