Edicions anteriors

Sismògraf 2010-2013

El Sismògraf neix de la necessitat d’agrupar la programació de dansa que es fa a Olot per tal de crear un referent i augmentar el públic de dansa a la ciutat.

Neix també de la oportunitat del treball en xarxa a partir del projecte europeu Ciutats 3.0. Es tracta d’un festival que combina l’àmbit local amb l’estatal i internacional.

 

Sismògraf 2014-2021

El Sismògraf es converteix en el mercat estratègic per la dansa a Catalunya i passa a ser organitzat conjuntament per l’Ajuntament d’Olot i la Generalitat de Catalunya. Un dels seus objectius és que la dansa estigui més present en la vida quotidiana dels ciutadans, en les programacions municipals i dels grans equipaments, en l’àmbit educatiu i en els mitjans de comunicació. Programadors, artistes i públic, nacional i internacional tenen una cita cada any a Olot.