13 de setembre de 2018

L’Associació Arts de Carrer, que acull entre altres el festival Sismògraf, ha presentat un Codi de Bones Pràctiques, un document on destaquen 10 punts reunits sota tres grans apartats: la relació amb els artistes, la ciutadania i els esdeveniments.

Tots els signants es comprometen a respectar la llibertat creativa de l’artista, al fet que tots els espectacles estiguin avalats per un contracte i que els caixets siguin dignes per poder pagar tant als artistes com als tècnics. El codi també recull l’accés universal a les arts de carrer, respectar totes les normatives públiques locals, estatals i europees i garantir que la ciutadania pugui fer ús de l’espai públic. Els festivals es comprometen a ser transparents i facilitar a tothom la informació relativa a l’activitat, a mantenir un segell de qualitat i avaluar-ho amb indicadors rigorosos i a comunicar a la població les diferents activitats promogudes des de la plataforma.

El codi vol facilitar i defensar els drets dels artistes i de la ciutadania i evitar injustícies i pràctiques no recomanables entre tots els membres de la Plataforma Arts de Carrer. Per això tots els festivals que formen part d’Arts de Carrer es comprometen a aplicar-lo i confien que també es pugui aplicar en altres contextos i l’utilitzin altres festivals i institucions.

El Codi de Bones Pràctiques de l’Associació Plataforma d’Arts de Carrer s’ha elaborat a partir d’una sessió de treball, on hi van col∙laborar tots els membres de la Plataforma Arts de Carrer. La proposta l’han signat tots els socis de l’associació.