23 de febrer de 2021

El Big Pulse Dance Alliance, el projecte europeu del qual forma part el Festival Sismògraf juntament amb altres 11 festivals, busca artistes per a participar en una sèrie de comissions per a espectacles de dansa a l’aire lliure, arreu d’Europa. L’objectiu és posar en comú els artistes i el públic i presentar coreografies captivadores que celebrin el poder del cos. Es busquen artistes interessats en desenvolupar idees coreogràfiques a través de propostes fàcils de moure en diferents contextos i ecològicament responsables.

Aquestes comissions estaran formades per un equip de com a molt sis persones que girarà pels diferents festivals i col·laborarà amb participants locals, que poden ser professionals o amateurs. L’objectiu és ajudar els artistes a crear una coreografia rellevant que sigui sostenible i lleugera a nivell tècnic.

Per tot això, es busquen artistes que estiguin interessats en elaborar les seves coreografies a l’espai públic, que gaudeixin treballant de manera col·laborativa i amb productors de diferents països i que tinguin ganes d’endinsar-se en una experiència d’aprenentatge i pràctiques compartides.

Tots els equips artístics interessats hauran de proposar un projecte tan sostenible com sigui possible tant en especificitats tècniques, com en l’impacte al planeta en termes com per exemple els viatges de l’equip artístic. Aquest projecte ha de tenir un màxim de sis persones a l’equip artístic que voltaran pels diferents festivals d’arreu d’Europa per recrear-lo a cada localitat. Cal que un dels membres tingui experiència en desenvolupar espectacles a l’aire lliure, a gran escala. A més, la majoria de l’equip ha de viure i treballar a la Unió Europea.

Es preseleccionaran sis propostes i es recompensarà als equips artístics amb 1.500 euros per a què la desenvolupin i, finalment, un mínim de dues propostes formaran part de la programació dels festivals.

Tothom qui hi vulgui participar ho pot fer omplint aquest document. Cal fer-hi constar el concepte artístic que es vol proposar (un màxim de 2 pàgines A-4 en anglès). També cal especificar-hi el pressupost estimat, en euros, així com les necessitats tècniques per desenvolupar-lo. A més a més, s’hi han d’incloure-hi els detalls i les biografies de l’equip artístic, en un màxim de 2 pàgines A-4. Hi ha temps per presentar-s’hi fins al 16 d’abril.

Més informació sobre la iniciativa