Dj 13
d'abril
Tot el dia
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
17:00 Opium Clippers
18:30 FREEZE 18:30 En un día claro puedes ver para siempre / Episodi 1
19:30 Sinople Series
20:00 Terra Rhapsody
20:30 Museum of the moon 20:30 Allunatges 20:30 Banys de lluna
21:00 A la intempèrie. Atendre un fora de temps / Projeccions de nit
21:30 Habiter
Cratera: 1st Movement Escarabats Partitura de moviment dibuixat Màter Guia per a una cartografia emocional d’un jardí