Can Vayreda

Com arribar-hi?

Can Vayreda és un edifici a la ciutat d'Olot catalogat a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Arquitectura pairal de mitjans del segle XVIII amb una última reforma a mitjans de segle XIX d’estil neogòtic, on s’instal·là la família Vayreda. Casa entre mitgeres. Consta de baixos modificats per albergar-hi locals comercials i tres pisos superiors. La porta principal està ubicada al costat esquerre de l'edifici i disposa d'una àmplia reixa de ventilació. Els pisos superiors tenen balcons sostinguts, els del primer amb mènsules de cap de dona modernista i els superiors amb mènsules decorades amb fullatges estilitzats.

 

Altres espais